Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari tizimidagi maktablarda to‘garaklar faoliyati davom etmoqda

Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari tizimidagi maktablarda to‘garaklar faoliyati davom etmoqda.

O‘quvchilar darsdan tashqari vaqtlarida to‘garaklarda ishtirok etib, yangi bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishmoqda.