Byudjet jarayonining ochiqligi

1. Tarmoq hisoboti 2021 yil. Yuklab olish

2. Balans 2021yil. Yuklab olish

3. Bmmj shakli 2021 yil. Yuklab olish

4. DT va KT - 2021 yil. Yuklab olish

5. RJ hisobot 2021 yil. Yuklab olish

6. Smeta ijrosi 2021 yil. Yuklab olish

7. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. Yuklab olish

8. Tarmoq hisoboti 2022 yil 1-chorak. Yuklab olish

9. Balans 2022-yil 1-chorak. Yuklab olish 

10. DT va KT - 2022 yil 1-chorak. Yuklab olish

11. RJ hisobot 2022 yil 1-chorak. Yuklab olish

12. Smeta ijrosi 2022 yil 1-chorak. Yuklab olish

13. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot 2022yil 1-chorak. Yuklab olish

14. Tarmoq hisoboti 2022 yil 2-chorak. Yuklab olish

15. Balans 2022-yil 2-chorak. Yuklab olish

16. DT va KT - 2022 yil 2-chorak. Yuklab olish

17. RJ hisobot 2022 yil 2-chorak. Yuklab olish

18. Smeta ijrosi 2022 yil 2-chorak. Yuklab olish

19. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. 2022yil 2-chorak. Yuklab olish

20. Tarmoq hisoboti 2022 yil 3-chorak. Yuklab olish

21. Balans 2022-yil 3-chorak. Yuklab olish

22. DT va KT - 2022 yil 3-chorak. Yuklab olish

23. RJ hisobot 2022 yil 3-chorak. Yuklab olish

24. Smeta ijrosi 2022 yil 3-chorak. Yuklab olish

25. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. 2022yil 3-chorak. Yuklab olish

26. Tarmoq hisoboti 2022 yil 4-chorak. Yuklab olish

27. Balans 2022-yil 4-chorak. Yuklab olish

28. DT va KT - 2022 yil 4-chorak. Yuklab olish

29. RJ hisobot 2022 yil 4-chorak. Yuklab olish

30. Smeta ijrosi 2022 yil 4-chorak. Yuklab olish

31. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. 2022yil 4-chorak. Yuklab olish

32. Tarmoq hisoboti 2023 yil 1-chorak. Yuklab olish

33. Balans 2023-yil 1-chorak. Yuklab olish

34. DT va KT - 2023 yil 1-chorak. Yuklab olish

35. RJ hisobot 2023 yil 1-chorak. Yuklab olish

36. Smeta ijrosi 2023 yil 1-chorak. Yuklab olish

37. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. 2023 yil 1-chorak. Yuklab olish

38. Tarmoq hisoboti 2023 yil 2-chorak. Yuklab olish

39. Balans 2023-yil 2-chorak. Yuklab olish

40. DT va KT - 2023 yil 2-chorak. Yuklab olish

41. RJ hisobot 2023 yil 2-chorak. Yuklab olish

42. Smeta ijrosi 2023 yil 2-chorak. Yuklab olish

43. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. 2023 yil 2-chorak. Yuklab olish