Byudjet jarayonining ochiqligi

1. Tarmoq hisoboti 2021 yil. Download

2. Balans 2021yil Download

3. Bmmj shakli 2021 yil. Download

4. DT va KT - 2021 yil. Download

5. RJ hisobot 2021 yil. Download

6. Smeta ijrosi 2021 yil. Download

7. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. Download

8. Tarmoq hisoboti 2022 yil 1-chorak. Download

9. Balans 2022-yil 1-chorak. Download

10. DT va KT - 2022 yil 1-chorak. Download

11. RJ hisobot 2022 yil 1-chorak. Download

12. Smeta ijrosi 2022 yil 1-chorak. Download

13. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot 2022yil 1-chorak. Download

14. Tarmoq hisoboti 2022 yil 2-chorak. Download

15. Balans 2022-yil 2-chorak. Download

16. DT va KT - 2022 yil 2-chorak. Download

17. RJ hisobot 2022 yil 2-chorak. Download

18. Smeta ijrosi 2022 yil 2-chorak. Download

19. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. 2022yil 1-2-3-chorak. Download

20. Tarmoq hisoboti 2022 yil 3-chorak. Download

21. Balans 2022-yil 3-chorak. Download

22. DT va KT - 2022 yil 3-chorak. Download

23. RJ hisobot 2022 yil 3-chorak. Download

24. Smeta ijrosi 2022 yil 3-chorak. Download

25. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. 2022yil 3-chorak. Download

26. Tarmoq hisoboti 2022 yil 4-chorak. Download

27. Balans 2022-yil 4-chorak. Download

28. DT va KT - 2022 yil 4-chorak. Download

29. RJ hisobot 2022 yil 4-chorak. Download

30. Smeta ijrosi 2022 yil 4-chorak. Download

31. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. 2022yil 4-chorak. Download