Byudjet jarayonining ochiqligi

1. Tarmoq hisoboti 2021 yil. Скачать

2. Balans 2021yil Скачать

3. Bmmj shakli 2021 yil. Скачать

4. DT va KT - 2021 yil. Скачать

5. RJ hisobot 2021 yil. Скачать

6. Smeta ijrosi 2021 yil. Скачать

7. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. Скачать

8. Tarmoq hisoboti 2022 yil 1-chorak. Скачать

9. Balans 2022-yil 1-chorak. Скачать

10. DT va KT - 2022 yil 1-chorak. Скачать

11. RJ hisobot 2022 yil 1-chorak. Скачать

12. Smeta ijrosi 2022 yil 1-chorak. Скачать

13. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot 2022yil 1-chorak. Скачать