Центральный аппарат

Каримова Эъзозхон Гапиржоновна
Советник директора
Электронная почта: e.karimova@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (115)
Шакирова Севара Боходировна
Начальник управления
Электронная почта: s.shakirova@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (155)

Задачи

 • Agentlikning Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar bilan ishlash bo‘limlari faoliyatini, shuningdek, bo‘limlar orqali ushbu maktablarda taʼlim-tarbiya  jarayonining tashkil etilishini muvofiqlashtirish
 • Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda taʼlim-tarbiya sifatini yana-da yaxshilanishini, taʼlim-tarbiya jarayoniga o‘qitishning ilg‘or shakllarini, innovatsion pedagogik texnologiyalarini joriy etilishini yo‘lga qo‘yadi hamda ijrosini nazorat qilish.
 • Boshqarma faoliyatini takomillashtirish, o‘zining va tegishli bo‘limlardagi xodimlarning kasbiy malakasini oshirish choralarini ko‘radi. Agentlik tizimidagi Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar bo‘yicha rahbarlik lavozimlariga nomzodlar zahirasi bilan ishlaydi, bu lavozimlarga nomzodlarni tavsiya etish
 • Boshqarma faoliyati mazmuniga tegishliligi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining taʼlimga oid qonunlari, yuqori Davlat organlarining qaror va farmoyishlari, shuningdek, Agentlik qarorlari va buyruqlarida belgilangan tegishli vazifalarning bajarilishini taʼminlash
 • Boshqarmaning yillik, yarim yillik va choraklik ish rejasi loyihasini ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun tegishliligi bo‘yicha direktor o‘rinbosariga va Agentlik direktoriga kiritish
 • Agentlik tizimidagi Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini o‘rganish, analitik tahlil qilishda ishtirok etadi va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko‘rish
 • Agentlikning boshqarma va bo‘limlari, tizimdagi Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar bilan birgalikda taʼlim-tarbiya jarayonini rivojlantirishning yaqin, o‘rta va uzoq istiqbol rejalarini ishlab chiqish
 • Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarning faoliyatini muvofiqlashtirish orqali ularda taʼlim-tarbiya sifatini yana-da yaxshilanishini, taʼlim-tarbiya jarayoniga o‘qitishning ilg‘or shakllarini, innovatsion pedagogik texnologiyalarini joriy etilishini nazorat qilish
 • Jismoniy va yuridik shaxslarning Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyati bilan bog‘liq murojaatlarini o‘z vaqtida ko‘rib chiqilishini taʼminlash
 • Agentlikning Prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarga oid buyruqlarini amaldagi qonunchilikka muvofiq rasmiylashtiradi, boshqarmaga tegishli hujjatlarni saqlaydi va o‘rnatilgan tartibda arxivga topshirish
Шерматов Турабaй Юсупбаевич
Начальник управления
Электронная почта: t.shermatov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (300)
Шакиров Хасан Рустамович
Начальник управления
Электронная почта: x.shakirov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (201)

Задачи

 • Byudjet so‘rovini, byudjet buyurtmasini, xarajatlar smetasi va shtatlar jadvalini, ularga o‘zgartirishlarni, shuningdek, moliyaviy hisobotlarni ko‘rib chiqadi va imzolash
 • Moliyaviy-iqtisodiy masalalarga doir normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini, tegishliligi bo‘yicha Agentlik qarorlari, buyruqlari va shu kabi boshqa hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish
 • Agentlikning tegishli boshqarma va bo‘limlari tomonidan ishlab chiqilgan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini Boshqarmaga tegishligi bo‘yicha ko‘rib chiqish
 • Agentlik markaziy apparatining xarajatlar smetasi va shtatlar jadvalini shuningdek, ularga kiritiladigan o‘zgartirishlarni ishlab chiqish, tasdiqlash va o‘rnatilgan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazishini ta’minlash
 • Tejamkorlik rejimiga amal qilgan holda xarajatlar smetalarida talab etilmaydigan tadbirlar uchun byudjetdan ajratiladigan mablag‘lar kiritishga yo‘l qo‘ymaslikni nazorat qilish
 • Agentlik tizimidagi tashkilot va muassasalar xarajat smetalari va jamlanma xarajat smetalarini, shtatlar jadvali va jamlanma shtatlar jadvalini shuningdek, ularga kiritilgan o‘zgartirishlarni ro‘yxatdan o‘tkazishini tashkil etish
 • Agentlik tizimidagi tashkilot va muassasalarga moliyaviy-xo‘jalik faoliyatini yuritish bo‘yicha metodik ko‘rsatmalar berib borish
Мухаммадиев Улуғбек Тулқинович
Начальник отдела
Электронная почта: u.muhammadiyev@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (141)

Задачи

 • Agentlikning markaziy apparati va Agentlikning tasarrufidagi  muassasalarda yuridik xizmat bilan ishlarni bo‘lim xodimlari ishtirokida olib borish
 • Yuridik xizmat bilan bog‘liq ishlarni qonun hujjatlariga asosan olib borish.
 • Agentlik tizimidagi korxona, muassasa va tashkilotlarda Bo‘limning xodimlarini normativ hujjatlar bilan taʼminlanganlik darajasini o‘rganadi va amaliy yordam berish.
 • Yuridik xizmat va xalq taʼlimi sohasiga bevosita tegishli normativ-huquqiy xujjatlar bazasini tayyorlash yuzasidan ishlarga boshchilik qiladi va ushbu vazifaning bajarilishini bevosita nazorat qilish.
 • davlat organi va tashkilotining huquqni qo‘llash faoliyatida qonun ustuvorligi va qonuniylikni taʼminlashni tashkil etish;
 • davlat organi va tashkiloti tomonidan ishlab chiqilayotgan (qabul qilinayotgan) normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarining qonunchilikka muvofiqligi ustidan nazoratni olib borish;
 • davlat organi va tashkilotining qonun ijodkorligi faoliyatida ishtirok etish, qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan takliflarni tayyorlash masalalarida ularning tuzilmalari ishini muvofiqlashtirish
Жангиров Жорабек Каршиевич
Начальник отдела
Электронная почта: j.jangirov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (121)

Задачи

 • Ознакомить широкую общественность с деятельностью Агентство специализированных образовательных учреждений при Министерстве дошкольного и школьного образования, работой, проводимой Агентством в системе образования;
 • Информировать общественность о деятельности школ, находящихся в их ведении, и достижениях учащихся;
 • Выявлять талантливых учеников в общеобразовательных школах республики, организовать и регулярно проводить работу по информированию их о президентских, творческих и профильных школах через различные социальные сети.
Тогаева Замира Файзуллаевна
Начальник отдела
Электронная почта: z.togayeva@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (261)

Задачи

 • Davlat xizmatiga zamonaviy fikrlaydigan, tashabbuskor, masʼuliyatli, kasbiy tayyorlangan kadrlarni jalb etishda, Davlat boshqaruvi va ijroiya organlarida kadrlar hisobini yurituvchi tizimni takomillashtirishda hamda yuqori malakali kadrlarni chet elga ketib qolishining oldini olishda, ularni davlat xizmatiga, iqtisodiyot tarmoqlariga keng jalb qilish bo‘yicha chora-tadbirlar Dasturi loyihasini ishlab chiqishda tegishli vazirlik va idoralarda tashkil etilgan ishchi guruhlarga aniq takliflar kiritib borish.
 • Agentlik tizimidagi pedagog kadrlar taʼminoti va tarkibi bo‘yicha tekshiruvlarda ishtirok etish
 • Muvaffakiyatli xorijiy tajribadan kelib chiqqan xolda menejmentning zamonaviy tizimlari asosida kadrlar bilan ishlash mexanizmini takomillashtirish
 • Kadrlarni boshqarish sohasida xodimlar tarkibining son va sifat xususiyatlari agentlik oldida turgan vazifalarga muvofiq kelishiga erishish va uni saqlab qolishga yo‘naltirilgan siyosatni shakllantiradi va amalga oshirilishini taʼminlash
 • Agentlik xodimlari uchun mansab pog‘onalaridan ko‘tarilishda mehnat faoliyatini ahloq-iroda sifatlari, iqtidori va ko‘nikmalarini obyektiv baholashga asoslangan teng imkoniyatlar yaratilishini taʼminlaydi va nazoratga olish.
 • Xodimlarda yuksak kasbiy odob-axloqni, korrupsiyaga qarshi turish madaniyatini va unga toqat qilib bo‘lmaydigan munosabatni shakllantirish bo‘yicha taʼsirchan choralarni ko‘rish
 • Muntazam asosda kadrlarning professional darajasini oshirish, bunda ularning uzluksiz taʼlim olishini (sohaga oid va yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilgan holda), shu jumladan xorijda tashkil etadi
 • Agentlik tasarrufidagi maktablarlarning kadrlar bilan ishlash bo‘linmalari faoliyati muvofiqlashtirilishini tashkil etish
Ахмуратов Алишер Хамдамович
Начальник отдела
Электронная почта: a.axmuratov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (131)

Задачи

 • Налаживать, расширять и повышать эффективность международных связей Агентства;
 • Координация сотрудничества Агентства с зарубежными органами образования, международными организациями, действующими на территории Республики Узбекистан;
 • Координация международных отношений в системе Агентства;
 • Участвовать в разработке международных договоров, меморандумов, программ и других документов, разрабатываемых от имени Агентства;
 • Обеспечение участия директора, заместителей директора и сотрудников Агентства в международных мероприятиях;
 • Организовывать встречи Агентства (при необходимости, заместителей директора) с представителями международных и иностранных организаций, дипломатических миссий в соответствии с процедурами международного и дипломатического протокола;
 • Осуществление протокольного сопровождения руководителя Агентства на международных мероприятиях;
 • Участвовать в отборе и регистрации кандидатов в заграничные командировки руководства, сотрудников Агентства, а также преподавателей и учащихся Агентства;
 • Координация приема иностранных делегаций, посещающих Агентство;
 • Координация деятельности Агентства для своевременной и качественной реализации международных программ, соглашений, договоров и других документов, согласованных с органами образования и другими структурами зарубежных стран;
 • Усиление международных позиций Республики Узбекистан в сфере образования за счет использования международных связей, использования достоверной информации о системе образования республики;
 • Участие в международных образовательных мероприятиях (форумах, конференциях, выставках, стажировках, переподготовке и др.) в зарубежных странах, а также участие ответственного персонала Агентства и преподавателей и учащихся учебных заведений;
 • Установление связи с международными и иностранными организациями, зарегистрированными посольствами, консульствами и представительствами иностранных государств, действующими в Республике Узбекистан;
 • Разработка предложений по регулированию и обеспечению международного сотрудничества в сфере образования.
Самандаров Хакимбой Давлатбаевич
Начальник отдела
Электронная почта: x.samandarov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (242)
Назаров Сулаймон Маннонович
Начальник отдела
Электронная почта: s.nazarov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (271)

Задачи

 • В целях обеспечения высокой эффективности методического обеспечения, возрастных и психофизиологических характеристик учащихся, в соответствии с возможностями усвоения, исходя из потребностей общества и развития науки и технологии, общего среднего образования в Президентских творческих и специализированных школах, постоянное усовершенствование учебных программ;
 • Контроль выполнения государственных образовательных стандартов и учебных программ в учреждениях Агентства, определение перспективы развития образовательного процесса на основе анализа;
 • Координирует и контролирует разработку и публикацию учебных программ для Президентских, творческих и специализированных школ, а также их внедрение в педагогическую практику.
Усманов Хасан Тохирович
Начальник отдела
Электронная почта: x.usmonov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (251)

Задачи

 • Координация деятельности Агентства в области делопроизводства;
 • Контроль исполнительской дисциплины;
 • Работа с обращениями физических лиц;
 • Агентство несет ответственность за исполнение Конституции, законов Республики Узбекистан, постановлений и распоряжений Олий Мажлиса, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан и Администрации Президента, а также постановлениями Кабинета Министров. Организует контроль за своевременным оформлением документов (обращений физических и юридических лиц) структурными подразделениями;
 • Обеспечивает своевременное и качественное выполнение задач, возложенных на отдел Президентом и Правительством Республики Узбекистан и Агентством, а также контролирует выполнение этих задач школами, входящими в состав Агентства;
 • Своевременно рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам, связанным со своей деятельностью, лично принимают физических и юридических лиц.
Начальник отдела
Электронная почта: s.xolxojayev@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (222)

Задачи

 • Agentlik hamda agentlik tizimidagi tashkilotlarning axborot-kommunikasiya texnologiyalari va telekommunikasiya tarmoqlari, dasturiy, ma’lumotlar almashish va saqlash vositalarini rivojlantirish bo‘yicha loyihalarni muvofiqlashtirish
 • Agentlik xarajatlar smetalarida tizimdagi jarayonlarni avtomatlashtirish, axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, Agentlik markaziy apparati xodimlarining axborot-kommunikasiya texnologiyalari bo‘yicha malakasini oshirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish
 • Agentlikning axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqish, o‘rnatilgan tartibda kelishish va tasdiqlatilishini tashkillashtiradi, Agentlik tasarrufidagi ta’lim muassasalarida, tashkilotlarda axborot xavfsizligi bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlarni muvofiqlashtirish
 • Ta’lim muassasalarining zamonaviy AKT qurilmalari bilan ta’minlash bo‘yicha taqsimotni ishlab chiqish
 • Agentlik tizimida boshqaruvni samarali tashkil etish maqsadida jarayonlarni optimallashtirish hamda takomillashtirish (BPR) bo‘yicha ishlarni tashkillashtirish
Шахобиддинова Малохат Зайнилобиддин кизи
Начальник отдела
Электронная почта: m.shaxobiddinova@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (211)

Задачи

 • Проведение духовно-воспитательной работы в учебных заведениях Агентства;
 • Формирование патриотизма и любви к Родине, толерантности, уважения к закону, национальным и общечеловеческим ценностям, дальнейшее повышение и постоянное повышение уровня их духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития у учащихся образовательных учреждений Агентства;
 • Развивать компетенции школьных психологов-практиков Агентства по организации и внедрению психологических услуг в образовательных учреждениях;
 • Разработка нормативно-правовых документов в области духовного, педагогического и психологического воспитания гармонично развитого поколения в образовательных учреждениях Агентства, проведение агитационной работы, доставка в школы и контроль за их исполнением;
 • Принять меры по повышению эффективности работы заместителя директора по духовно-просветительской работе, практикующего психолога, классного руководителя и воспитателей образовательных учреждений Агентства;
 • Поощрять развитие личности, правовой и медицинской культуры учащихся, соблюдение этических норм, их интересов, способностей, самостоятельное обучение, творческую работу и психологическую поддержку в учебных заведениях Агентства. По согласованию с соответствующими министерствами, ведомствами и местными органами власти для координации координационной и организационной работы;
 • Формирование теоретических взглядов, необходимых знаний и навыков в современных направлениях у заместителей директора по духовно-просветительской работе Агентства и практикующих психологов;
 • Осуществлять мониторинг посещаемости обучающихся образовательного учреждения при Агентстве, координировать взаимодействие с местными властями по полному вовлечению учащихся, которые регулярно и часто пропускают занятия;
 • Освещать деятельности по СМИ.
Шаюсупова Умида Шухратовна
Главный бухгалтер
Электронная почта: u.shayusupova@piima.uz
Телефон: +998 71 207-20-17 (205)

Задачи

 • Byudjet so‘rovini, byudjet buyurtmasini, xarajatlar smetasi va shtatlar jadvalini, ularga o‘zgartirishlarni, shuningdek, moliyaviy hisobotlarni ko‘rib chiqadi va imzolash
 • Moliyaviy-iqtisodiy masalalarga doir normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini, tegishliligi bo‘yicha Agentlik qarorlari, buyruqlari va shu kabi boshqa hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish
 • Agentlikning tegishli boshqarma va bo‘limlari tomonidan ishlab chiqilgan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini bo‘limga tegishligi bo‘yicha ko‘rib chiqish
 • Tejamkorlik rejimiga amal qilgan holda xarajatlar smetalarida talab etilmaydigan tadbirlar uchun byudjetdan ajratiladigan mablag‘lar kiritishga yo‘l qo‘ymaslikni nazorat qilish
 • Agenlik va uning tizimidagi maktablar tomonidan tuzilgan moliyaviy hisobotlarni belgilangan muddatdarda qabul qilib taxlil qilish va umumlashtirilgan xolda Moliya vazirligi Gʻaznachiligiga yuborish
 • Agentlikda madaniy-ommaviy tadbirlarni o‘tkazish bo‘yicha moliyaviy masalalarni ko‘rib chiqadi va taklif kiritish
 • Agentlik moliya-buxgalteriya xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirib borish
 • Agentlik moliyaviy-iqtisodiy faoliyatiga doir masalalarni hal qilish uchun boshqarma boshlig‘i orqali direktorning (moliyaviy-iqtisodiy masalalar bo‘yicha) o‘rinbosari muhokamasiga chiqarish
 • Agentlikda buxgalteriya hisobini tashkil qilish, uning to‘liq va aniq yuritish, moliya-xo‘jalik operasiyalarnini nazorat qilish, hisob-kitoblarning o‘z vaqtida amalga oshirilishini, shuningdek, buxgalteriya hujjatlarining saqlanishini ta’minlash
 • Agentlikning byudjet va byudjetdan tashqari hisob raqamlariga pul mablag‘larining hisobini ularning maqsadli va to‘liq sarflanishini  tashkillashtirish, o‘rganish, tahlil qilish va natijasi yuzasidan rahbariyatga axborot berib borish
Абдуллаханов Авзалхон Азаматхон угли
Начальник отдела
Электронная почта: a.abdullaxonov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (202)

Задачи

 • Jamg‘armaning joriy faoliyati va Vasiylik kengashi qarorlari ijrosini taʼminlanishi bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish;
 • Jamg‘arma mablag‘larining operativ boshqaruvini amalga oshirish;
 • Jamg‘arma daromadlarini to‘liq shakllanishini taʼminlash;
 • Jamg‘armaning yillik daromadlar va xarajatlar smetasini, shuningdek, ijrosi to‘g‘risidagi yillik hisobotini tayyorlaydi hamda Vasiylik kengashiga kiritish;
 • Jamg‘arma mablag‘larini maqsadli ishlatilishi bo‘yicha monitoring qilish;
 • Tizimda amalga oshirilayotgan islohotlarga tegishli loyihalar, tadbirlar va boshqa xarajatlarni Agentlik rahbari topshirig‘i asosida Jamg‘arma mablag‘lari hisobidan moliyalashtirish ishlarini amalga oshirish
 • Jamg‘arma Vasiylik kengashining so‘roviga binoan Jamg‘arma mablag‘larini oluvchilar bilan birgalikda uning mablag‘laridan foydalanish to‘g‘risida maʼlumot berish;
 • Xarajatlar smetasini tuzish va ijrosini taʼminlash;
 • Agentlik markaziy apparati, uning tizimdagi tashkilotlar va taʼlim muassasalarining ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar, ijtimoiy ajratmalar va boshqa xarajatlarni moliyalashtirish;
 • Jamg‘arma hisobidan olinadigan tovarlar, ishlar va xizmatlarni xarid qilish uchun mablag‘ ajratish;
 • Jamg‘arma mablag‘laridan foydadanish bo‘yicha monitoring olib borish;
 • Jamg‘arma hisobidan mablag‘ oluvchilarga to‘lovlarni moliyalashtirish uchun tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish;
 • Jamg‘arma joriy faoliyati va Vasiylik kengashi qarorlari ijrosini taʼminlanishi bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish
Саидов Мухаммадфозил Махамадаминович
Начальник отдела
Электронная почта: m.saidov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (281)

Задачи

 • Agentlikga xo‘jalik, texnika va avtotransport xizmatlari doimiy faoliyat ko‘rsatishini nazorat qilish
 • Xo‘jalik inventarlari, jihozlar, mebellardan to‘g‘ri foydalanish va ularni saqlanishini taʼminlash, shuningdek tegishli joriy taʼmirlash ishlarini amalga oshirish
 • Agentlik boshqarma va bo‘limlarini talabnoma asosida zarur bo‘lgan kanselyariya mollari va ish qog‘ozlari bilan taʼminlash
 • Agentlikning barcha xonalarida ish yuritish uchun qulay shart-sharoit yaratish hamda mavjud inventarlar, orgtexnika, telefon tarmog‘i, kompyuterlar, nusxa ko‘chirish apparatlari, printerlar va faks apparatlarining uzluksiz ishlashini taʼminlash
 • Agentlik tomonidan xarid qilinadigan va mavjud bo‘lgan barcha moddiy qiymatliklarning mavjudligi, butligi va ishlatilgan moddiy qiymatliklarni hisobdan chiqarish dalolatnomalarini tuzib, buxgalteriya hisobidan chiqarish uchun takliflar tayyorlash
 • Agentlikdagi kommunal xizmatlar, elektr energiya, isitish tizimi, sovuq va issiq suv taʼminotini uzluksiz nazorat qilish hamda yuzaga keladigan nosozliklarni o‘z vaqtida bartaraf etish
Балтабаева Нурсулу Кошкинбаевна
Начальник отдела
Электронная почта: n.baltabayeva@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (151)

Задачи

 • Организовать качественное обучение учащихся президентских школ на основе международных образовательных программ Кембриджа по направлению «STEAM – образование»;
 • Помимо углубленного изучения содержания учебных предметов, ученикам предоставляются необходимые условия для формирования таких навыков и умений, как самостоятельное обучение, логическое и критическое мышление, самостоятельное применение знаний на практике;
 • Cambridge International AS&A (Cambridge International AS&A) Сертификаты об общем среднем образовании (аттестат, аттестат), утвержденные государством в установленном порядке, а также допуск в ведущие высшие учебные заведения зарубежного уровня);
 • В образовательный процесс 4 президентских школах, помимо потенциальных местных учителей, задействованы 57 квалифицированных иностранных учителей.
Аширов Саид Анорбаевич
Начальник отдела
Электронная почта: s.ashirov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (161)

Задачи

 • Ijod maktablaridagi taʼlim sifatini oshirish, ushbu sohadagi zimmasiga yuklangan vazifalarni amalga oshirishda turli vazirlik va idoralar bilan samarali hamkorlikni yo‘lga qo‘yish
 • Ijod maktablariga zamonaviy fikrlaydigan, tashabbuskor, masʼuliyatli, kasbiy tayyorgarlikdan o‘tgan, malakali pedagog kadrlarni jalb etish, maktab direktorlari va uning o‘rinbosarlarini tayinlanishida taklif va tavsiyalar berish
 • Ijod maktablaridagi pedagog kadrlar taʼminoti va tarkibi bo‘yicha o‘rganishlarda ishtirok etish
 • Muvaffaqiyatli xorijiy tajribalarni o‘rganadi va ulardan kelib chiqqan holda taʼlimning zamonaviy tizimlari asosida ijod maktablari bilan ishlash mexanizmini takomillashtirish
 • O‘quvchilarning sifatli taʼlim olishlari uchun zarur bo‘lgan ehtiyojlarni aniqlaydi, takliflar tayyorlaydi va amalga oshirilishini taʼminlash
 • Ijod maktablari direktorlarining mehnat faoliyatini, axloq-iroda sifatlari, iqtidori va ko‘nikmalarini, amalga oshirayotgan ishlarining samarasini obyektiv baholashga asoslangan monitoring yuritadi va nazoratga olish
 • Ijod maktablarida yuksak kasbiy odob-ahloq, korrupsiyaga qarshi turish madaniyatini va unga toqat qilib bo‘lmaydigan munosabatni shakllantirish bo‘yicha taʼsirchan choralarni ko‘rish
 • Muntazam asosda ijod maktablaridagi pedagog-kadrlarning professional darajasini oshirish, bunda ularning uzluksiz shu jumladan, xorijda taʼlim olishini (sohaga oid va yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilgan holda), tavsiya etish
 • Agentlik tizimida ijod maktablarini rivojlantirish bo‘yicha normativ-huquqiy xujjatlar va boshqa xujjatlarning loyihalarini ishlab chiqadi hamda ularni belgilangan tartibda ko‘rib chiqish uchun agentlik rahbariyatiga kiritish
Казакова Сахиба Абдурайимовна
Начальник отдела
Электронная почта: s.kazakova@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (181)

Задачи

 • Углубленное обучение STEAM наук, включая математику, информатику, физику, химию, биологию и иностранные языки;
 • Помочь учащимся в достижении высоких результатов сфере естественных и точных наук;
 • Создать соответствующие условия для выявления и реализации талантов и способностей в области информационных и коммуникационных технологий и приобретения основ фундаментальной науки.
Начальник отдела
Электронная почта: *@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (291)

Задачи

 • Обеспечение соблюдения государственных образовательных стандартов и требований Президентских, творческих и специализированных школ;
 • Организация мониторинга качества образования на основе совершенствования государственных образовательных стандартов и требований и изучения опыта развитых стран;
 • Разработка материалов, технологий и методов, используемых в процессе мониторинга, совершенствование этих аспектов на основе изучения международного опыта;
 • Широкое внедрение информационных и коммуникационных технологий для обеспечения прозрачной, справедливой и беспристрастной организации процесса мониторинга;
 • Методические указания по разработке учебных материалов для заполнения пробелов, выявленных в процессе мониторинга, исходя из образовательных потребностей учителей и учащихся, факторов, влияющих на качество образования, дают рекомендации отделу методологии и разработки стандартов;
 • Изучить международный опыт в области мониторинга качества образования и на его основе разработать предложения по совершенствованию процесса мониторинга;
 • Подготовиться к участию в национальной и международной оценке знаний учащихся на основании соответствующих правительственных решений и международных соглашений;
 • Обеспечивать выполнение задач, установленных законодательством Республики Узбекистан об образовании, решениями и распоряжениями высших органов исполнительной власти, а также решениями и распоряжениями Агентства по вопросам его компетенции;
 • Взаимодействовать с соответствующими государственными органами и ведомствами Агентства по вопросам, входящим в его компетенцию;
 • Участвовать в международных, региональных и национальных встречах, конференциях и семинарах по вопросам, входящим в его компетенцию;
 • Дать объективную оценку грамотности учащихся, подготовить предложения для участия в международных исследованиях по развитию у них способности применять полученные знания на практике.
Хужамов Инам Хикматович
Начальник отдела
Электронная почта: i.xujamov@piima.uz
Телефон: +998 (71) 207-20-17 (171)

Задачи

 • Координация приема учащихся в президентские, творческие и специализированные школы;
 • Подготовка регламентов приема учащихся и организация квалификационных испытаний для президентских, творческих и специализированных школ среди них;
 • Разработка предложений по постоянному усовершенствованию правил приема учащихся;
 • Разработка квот приема в президентские, творческие и специализированные школы в системе Агентства;
 • Организовать процесс приема документов для соответствующего класса учащихся в сотрудничестве с партнерскими организациями;
 • Мониторинг и анализ процессов приема документов;
 • Провести переговоры с зарубежными специалистами по организации квалификационных экзаменов в президентских школах;
 • Определение места сдачи квалификационных экзаменов в сотрудничестве с партнерскими организациями;
 • Подготовка зданий и сооружений к квалификационным экзаменам в соответствии с установленными стандартами;
 • Согласование результатов квалификационных экзаменов;
 • Мониторинг вакансий в президентских, творческих и специализированных школах;
 • Организация отборочных экзаменов на замещение вакансий в установленном порядке;
 • Организация семинаров, встреч, конференций и других мероприятий, посвященных приему в президентские, творческие и специализированные школы;
 • Совместно с соответствующими министерствами и ведомствами разработать и усовершенствовать проекты нормативных актов от имени руководства Агентства;
 • Разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов развития президентских, творческих и специализированных школ совместно с департаментами и подразделениями Агентства президентских, творческих и специализированных школ;
 • Определить методы и принципы выявления одаренных учащихся и порядок их приема в президентские, творческие и специализированные школы;
 • Разработка нормативных документов об общем среднем образовании в сотрудничестве с министерствами народного образования, развития информационных технологий и коммуникаций, инновационного развития, высшего и среднего специального образования, министерствами юстиции, Академией наук, другими заинтересованными организациями и ведомствами, выход и участие в его улучшении;
 • Участвовать в разработке и реализации совместных программ развития учебных заведений под эгидой Агентства с международными, государственными и негосударственными образовательными учреждениями, действующих в Узбекистане;
 • Своевременное рассмотрение предложений, заявлений и жалоб сотрудников и граждан, работающих в президентских, творческих и специализированных школах, по организации процесса отбора учащихся, руководству Агентства по устранению выявленных недостатков, а также внесение предложений в государственные органы и органы народного образования при необходимости включать их в обсуждение собрания Агентства;
 • Организация приема учащихся в президентские, творческие и специализированные школы, организация широкого освещения в СМИ процесса проведения квалификационных экзаменов.