Statistical data

2021 YIL UCHUN TASDIQLANGAN HARAJATLAR SMETASI. Download (Word. 15.5KB)

2021 YIL AGENTLIK VA AGENTLIK TIZIMIDAGI MAKTABLARGA DAVLAT BYUDJETIDAN AJRATILGAN MABLAG’LAR TO’G’RISIDA MA'LUMOT. Download (Word. 17KB)

2020 YIL PREZIDENT, IJOD VA IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGI TOMONIDAN AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR TO‘G‘RISIDA  MA’LUMOT. Download (15,5 KB)

2020 YIL PREZIDENT MAKTABLARIDA FAOLIYAT OLIB BORAYOTGAN XORIJLIK O’QITUVCHILAR TO’G’RISIDA MA’LUMOT. Download (Word. 13.5 KB)

2020 YIL PREZIDENT, IJOD VA IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARDAGI O’QUVCHILAR SONI. Download (Word. 15,5 KB)

2022 YIL UCHUN TASDIQLANGAN HARAJATLAR SMETASIDownload (PDF. 590KB)