Purchases

2021- YILGI HARAJATLAR SMETASI Download (PDF. 116KB)

Отчет - об исполнении сметы расходов за с 01.01.2021 по 30.06.2021 Download (PDF. 1MB)

AGENTLIK TASARRUFIDAGI AVTOTRANSPORT VOSITALARI Download (PDF. 46,6KB)

AGENTLIK TOMONIDAN 2021 YIL YARIM YIL (6 OY) DAVOMIDA AMALGA OSHIRILGAN DAVLAT XARIDLARI Download (PDF. 107KB)

HISOBOT - 2021 YIL  (9 OY) DAVOMIDA XARAJATLAR SMETASINING BAJARILISHI TO'G'RISIDA Download (PDF. 70.6KB)

AGENTLIK TOMONIDAN 2021 YIL  (9 OY) DAVOMIDA AMALGA OSHIRILGAN DAVLAT XARIDLARI Download (XLS. 13KB)