Agentlik tizimidagi maktablarning ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari va fan soatlari

Agentlik tizimidagi maktablarning ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari va fan soatlari

Ijod maktablarida ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari – 56 nafar
Ayol pedagoglar- 39 nafar
Erkak pedagoglar- 17 nafar
Ona tili va adabiyoti fani uchun ajratilgan dars soati- 30 soat ???

Ixtisoslashtirilgan maktablarda ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari –11 nafar
Ayol pedagoglar- 11 nafar
Erkak pedagoglar- 0
Ona tili va adabiyoti fani uchun ajratilgan dars soati-220 soat ???

4 ta Prezident maktabida ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi – 7
Ayol pedagoglar-7
Erkak pedagoglar-0
Ona tili va adabiyoti fani uchun ajratilgan dars soati- 52 soat