Fakt 24 | 8 ballik IELTS sertifikatini qo‘lga kiritib, Arizona universiteti grantiga ega bo‘lgan o‘quvchi

Fakt 24 | 8 ballik IELTS sertifikatini qo‘lga kiritib, Arizona universiteti grantiga ega bo‘lgan o‘quvchi