BILIM - KUCH, KUCH ESA BILIMDADIR!

Prezident taʼlim muassasalari agentligi tizimidagi Xiva shahridagi Prezident maktabi bitiruvchisi Alisher Ilhomov  dunyoning 12 ta nufuzli universitetiga talaba sifatida qabul qilindi hamda jami $1 426 000 miqdorida grant sohibi bo‘ldi.

1.𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝐿𝑦𝑛𝑐ℎ𝑏𝑢𝑟𝑔 $124000  

2.𝑊ℎ𝑖𝑡𝑤𝑜𝑟𝑡ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 $116000  

3.𝑇ℎ𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝐴𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑎 $88000 

4.𝐼𝑙𝑙𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒 $92000 

5.𝐵𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒 $154000  

6.𝑋𝑎𝑣𝑖𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 $120000 

7.𝑄𝑢𝑖𝑛𝑛𝑖𝑝𝑖𝑎𝑐 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 $112000 

8.𝑆𝑢𝑓𝑓𝑜𝑙𝑘 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 $88000 

9.𝑂ℎ𝑖𝑜 𝑊𝑒𝑠𝑙𝑒𝑦𝑎𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 $160000 

10.𝑇ℎ𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝑊𝑜𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 $166000 

11.𝐹𝑟𝑎𝑛𝑘𝑙𝑖𝑛 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛 𝑆𝑤𝑖𝑡𝑧𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 $106000 

12.𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟𝑦 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒 𝑜𝑓 𝐿𝑜𝑢𝑖𝑠𝑖𝑎𝑛𝑎 $100000 

💥Alisherga kelgusidagi maqsadlarida erishishida muvafaqiyatlar tilaymiz.