Byudjet jarayonining ochiqligi

1. Tarmoq hisoboti 2021 yil. Yuklab olish

2. Balans 2021yil. Yuklab olish

3. Bmmj shakli 2021 yil. Yuklab olish

4. DT va KT - 2021 yil. Yuklab olish

5. RJ hisobot 2021 yil. Yuklab olish

6. Smeta ijrosi 2021 yil. Yuklab olish

7. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot. Yuklab olish

8. Tarmoq hisoboti 2022 yil 1-chorak. Yuklab olish

9. Balans 2022-yil 1-chorak. Yuklab olish 

10. DT va KT - 2022 yil 1-chorak. Yuklab olish

11. RJ hisobot 2022 yil 1-chorak. Yuklab olish

12. Smeta ijrosi 2022 yil 1-chorak. Yuklab olish

13. Byudjet jarayonining ochiqligi bo‘yicha maʼlumot 2022yil 1-chorak. Yuklab olish